Tussentijdse Toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. 
Je vult dus vooraf het formulier zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto is dat ongeveer 55 minuten. Je instructeur kan mee rijden.
Let op! Voordat je op tussentijdse toets gaat moet je in het bezit zijn van een voldoende theorie-examen uitslag!

Advies
Na afloop van de toets krijgen jij en je instructeur een adviesformulier. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht.  Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. 
Dit is belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres.
Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Voordelen
- De toets is een kans om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel   kandidaten weggenomen.
- Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende   auto-examen.

Meenemen bij deelname
Bij deelname aan het theorie-examen moet je de volgende documenten overhandigen:
* Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
* Oproepformulier
* Het ingevulde formulier zelfreflectie