Praktijkexamen

Machtig Rijschool Michel Bakker met DigiD
Voordat de rijschool het praktijkexamen voor je gaat aanvragen moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD.
De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd.

Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen moet je de volgende documenten overhandigen:
* De oproepkaart
* Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
* Het ingevulde formulier Zelfreflectie
* Eventueel het adviesformulier van uw tussentijdse toets

Eigen Verklaring
Dit is een formulier met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Als je één of meer vragen op de eigen verklaring met 'ja' beantwoordt, is het verstandig even langs je huisarts te gaan, deze zal dan een aantekening op je eigen verklaring zetten.
Uit de aantekening van de arts op de eigen verklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen.

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen duurt ongeveer 55 minuten. Als je het fijn vindt om je instructeur bij het praktijkexamen te hebben, kun je dat aangeven. In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt.
Voordat je begint met de rit, test de examinator je ogen; hij of zij vraagt je het kenteken van een stilstaande auto vanaf ongeveer 25 meter afstand op te lezen.

Vervolgens begint de examenrit. De examinator beoordeelt je rijvaardigheid.
Voor de rit moet je een zogenoemd ‘zelfreflectieformulier’ invullen. Dat neemt de examinator na afloop van het examen met je door. In totaal word je op 10 examenonderdelen beoordeeld. Daaronder vallen ook de bijzondere verrichtingen. Als je daar tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling voor gekregen hebt, hoef je dat onderdeel tijdens het examen niet meer te doen. De examenrit hoeft niet foutloos te verlopen. Het gaat om het totaalbeeld. De examinator kijkt of je in staat bent om vlot, veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Als je geslaagd bent, kun je met een pasfoto en geldig legitimatiebewijs je rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Als je gezakt bent, vertelt de examinator op welke onderdelen. Je krijgt van je instructeur het uitslagformulier.

Jammer..gezakt!
Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.
Daarna bespreekt de examinator het formulier zelfreflectie. Wanneer uw antwoorden op het zelfreflectieformulier verschillen van de bevindingen van de examinator, is het verstandig dit ook met de instructeur te bespreken.
Wanneer je voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt komt je in aanmerking voor een nader onderzoek. Sommige kandidaten hebben één of meerdere kansen nodig om te slagen voor het praktijkexamen. Als je tot deze groep behoort, is er een andere examenmogelijkheid bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).