BNOR

Dit is een bijzondere vorm van examinering. De eisen die het BNOR stelt aan je rijvaardigheid zijn dezelfde als bij het CBR. Er zijn echter een aantal verschillen. 
Het examen begint net als bij het CBR met een voorgesprek, de ogentest en een aantal voorbereiding- en controlehandelingen. Verder geldt ook tijdens de rit dat je het zelf moet doen. 
De begeleiding is persoonlijker, en het examen duurt 15 min langer dan een regulier CBR examen. 
Deze tijd wordt gebruikt om je op je gemak te stellen tijdens de rit.