auto2015

 

  • Algemeen
  • Examen
  • Prijzen
  • 2 to Drive

Uiteraard is het spannend op het moment dat je voor het eerst in de lesauto stapt. Nu is het zover: Je bent op weg naar je autorijbewijs. De opleiding voor categorie B bestaat uit twee delen; een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je kunt al starten met de praktische opleiding voordat je het theoriecertificaat van categorie B in je bezit hebt.

Proefles
Bij Rijschool Michel Bakker is het mogelijk om een afspraak te maken voor een geheel vrijblijvende proefles van 60 minuten. Op deze manier kun je op een ongedwongen manier kennismaken met de beginselen van het autorijden en met je rijinstructeur. Bij de proefles behandelen we een aantal basisonderwerpen; een goede zit/stuurhouding, het instellen van de spiegels, veilig wegrijden en stoppen, sturen en schakelen. Na afloop van de proefles worden de mogelijkheden voor jouw rijopleiding besproken. We bespreken uiteraard wat je eerste indruk is van de proefles. Ook wordt er advies gegeven over welk lespakket het beste bij je past, hoe vaak je wilt en kunt lessen en hoe het behalen van de theorie in zijn werk gaat. Tevens behoort een versnelde rijopleiding ook tot de mogelijkheden indien je op gewenst niveau zit. Wanneer je de rijopleiding liever in een rustig tempo doet, is dit natuurlijk ook prima!

Autorijles
Tijdens de rijlessen heb je steeds les van dezelfde instructeur. Die kent jou dan persoonlijk goed, zodat hij les kan geven aan de hand van jou vorderingen. Tegelijkertijd worden jouw vorderingen op een kaart bijgehouden. Bij de eerste autorijlessen leren we de omgang met de auto; voornamelijk het sturen en de bediening van gas, rem, koppeling en natuurlijk het schakelen. Zodra dat wil lukken, beginnen we aan het grotere werk. We leren het toepassen van de verkeersregels en het vlot en aangepast autorijden in samenhang met het andere verkeer. De bijzondere verrichtingen worden ondertussen ook geoefend. Op weg naar het examen Er bestaat op 3/4 deel van de rijopleiding de mogelijkheid om een tussentijdse toets (proefexamen) bij het CBR te doen. Steeds meer kandidaten gaan hiertoe over en met een positief resultaat. Het voordeel van een toets is dat je op het echte examen precies weet wat je te wachten staat. Hierdoor ben je op het echte examen een stuk minder zenuwachtig. Ook geeft de examinator advies met betrekking tot het moment van examen aanvragen. Een derde voordeel is dat je voor de bijzondere verrichtingen kunt slagen en dat je die op het echte examen niet meer hoeft te doen. Al met al is de tussentijdse toets wel een aanrader, maar niet verplicht bij onze rijschool.

Lesauto
Voor het geven van autorijlessen maakt Rijschool Michel Bakker gebruik van een Audi A3 Limousine S-Line 2.0 TDI uit 2015 en een Audi A1 Sportback S-Line 2.0 TDI uit 2015. Beide auto's zijn Sepang blauw. Deze luxe auto’s zijn voorzien van moderne veiligheidsvoorzieningen en biedt een prettige leeromgeving. De auto’s laten zich makkelijk besturen en bieden enorm veel zicht voor de bestuurder. Het type lesauto waarin je gaat rijden, is ook de lesauto waarmee je het praktijkexamen zult afleggen.

Examens

th tt pr bn fa

Reserveer je theorie:

cbr4

 

Machtig Rijschool Michel Bakker:

digi

 

Pakketten

Pakket 20

Pakket 30

Pakket 40

20 uur rijles / 60 min.
Intakeles / 60 min.
RIS Praktijkboek
iTheorie pakket
Eigen Verklaring
Tussentijdsetoets RIS
Praktijkexamen RIS

30 uur rijles / 60 min.
Intakeles / 60 min.
RIS Praktijkboek
iTheorie pakket
Eigen Verklaring
Tussentijdsetoets RIS
Praktijkexamen RIS

40 uur rijles / 60 min.
Intakeles / 60 min.
RIS Praktijkboek
iTheorie pakket
Eigen Verklaring
Tussentijdsetoets RIS
Praktijkexamen RIS

€ 1.525,-

€ 2.000,-

€ 2.450,-

 

Losse Prijzen

Rijles
€52,50 / 60 min
Intakeles
€52,50 / 60 min
RIS Praktijkboek
€18,- / 1 st.
iTheorie Pakket
€69,- / 1 st.
Eigen verklaring
€33,80 / 1 st.
RIS Toets 3 (TTT)
€225,- / 1 st.
RIS Praktijkexamen
€250,- / 1 st.
RIS Her-Practijkexamen
€250,- / 1 st.
BNOR Praktijkexamen
€275,- / 1 st
Faalangst Praktijkexamen
€300,- / 1 st.
Theorieexamen BTH
€31,25 / 1 st.
Theorieexamen BTH-I
€87,45 / 1 st.

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Rijles vanaf 16,5 jaar!

2

Wat is 2toDrive?
2toDrive is een experiment waarbij de 17-jarige rijbewijsbezitter onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive maakt het mogelijk dat de jonge, beginnend bestuurder onder relatief veilige omstandigheden extra rijervaring op kan doen voordat hij of zij zelfstandig gaat rijden.

Waarom 2toDrive?
Jongeren zijn vaak betrokken bij ernstige ongevallen, terwijl deze groep slechts een klein deel uitmaakt van alle weggebruikers. Door invoering van 2toDrive hoopt men het aantal verkeersdoden op jaarbasis met 16 te verminderen.

Wie komen voor 2toDrive in aanmerking?
Jongeren die op - of na de startdatum van het experiment 17 jaar worden. Voor diegenen die vóór de startdatum 17 jaar worden is er een door de overheid vastgestelde overgangsregeling. Zij kunnen niet meedoen aan 2toDrive, maar mogen wél starten met het nemen van praktijklessen. Ze mogen pas na hun 18e jaar praktijkexamen doen en hoeven niet met een coach te rijden.

Belangrijk voor de kandidaat:
Vóórdat de kandidaat begint met de rij opleiding moet hij of zij zich persoonlijk opgeven voor 2toDrive en een begeleiderspas aanvragen. Op de website www.2toDrive.nl is een inschrijfformulier beschikbaar om te downloaden en te printen. Natuurlijk kan elke goede rijschool je helpen met inschrijven. Hou er rekening mee dat de aanvraag van de pas tijd kost, want de gegevens van de kandidaat en coaches moeten worden nagetrokken. Nadat je een aanvraag hebt ingediend duurt het 10 werkdagen voordat je een begeleiderspas thuisgestuurd krijgt.

Wie kan je vragen als coach?
Op de begeleiderspas moet de naam van minstens één, en maximaal 5 coaches vermeld staan. De coach moet aan een aantal eisen voldoen. In het kort: de coach moet:

• minimaal 27 jaar zijn
• minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
• van “onbesproken” gedrag zijn, dus geen aantekeningen bij justitie / invordering rijbewijs / gedragscursussen enz.

Natuurlijk moet de coach zelf ook toestemming geven. De coach moet én de mogelijkheid, én de tijd hebben om jou serieus te begeleiden. Je zult vaak bij je ouders uitkomen, maar natuurlijk mogen ook anderen je gaan begeleiden. Als een coach maar aan de eisen voldoet en als hij/zij nadat jij je rijbewijs hebt, maar de tijd heeft om jou ervaring in het verkeer op te laten doen. Denk hier in ieder geval vooraf goed over na. Alle eisen waaraan een coach moet voldoen, zijn te vinden op www.2toDrive.nl.

Hoe is het geregeld?
Vanaf 16 jarige leeftijd kan de kandidaat zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. (www.cbr.nl) Het theoriecertificaat is voor deelnemers aan 2toDrive 1½ jaar geldig.
Vanaf 16½ jarige leeftijd kan de kandidaat zich aanmelden voor 2toDrive door de begeleiderspas aan te vragen. (Download en print het inschrijfformulier voor 2toDrive, te vinden op www.2toDrive.nl. De rijschool kan je hierbij helpen. Van iedere coach is een handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Het RDW controleert de gegevens en als alles in orde is, wordt de begeleiderspas na ongeveer 10 werkdagen toegestuurd. De kosten voor de pas bedragen €35,00.

• Rijscholen hebben soms wachttijden. Schrijf je op tijd in bij de rijschool van jouw keuze. Vanaf 16 ½e jaar mag er gestart worden met de praktijkrijlessen, niet eerder.
• Eventueel kan er vanaf 16 ½ jaar ingeschreven worden voor een tussentijdse toets.
• Vanaf het 17e jaar mag er praktijkexamen worden gedaan, inschrijving voor het praktijkexamen kan al vóórdat de kandidaat 17 jaar is. Geslaagd? Het rijbewijs kan aangevraagd worden bij het gemeentehuis. Daar wordt gecontroleerd of de kandidaat een geldige begeleiderspas heeft, zo ja, dan wordt het (beginners)rijbewijs afgegeven.
• Tot het 18e jaar mag er onder begeleiding gereden worden. De kandidaat moet zowel het rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

Zorg dat je alles op tijd regelt!

Belangrijk voor de coach
Iedereen die aan de eisen voldoet kan coach zijn. De coach heeft niet de functie van rijinstructeur. Dat is een gepasseerd station. Degene, die begeleid wordt heeft al een rijbewijs.
De jongere moet wél nog de nodige ervaring opdoen in het verkeer. Hier wordt een beroep op de coach gedaan. Er moet een auto beschikbaar zijn en de coach moet ook de tijd hebben om de toezeggingen waar te kunnen maken. .Vaak is alleen de aanwezigheid van de coach in de auto al genoeg, maar op die momenten dat het nodig is, moet de coach helpen, begeleiden, wijzen op vooral mogelijke gevaren en de jongere leren te anticiperen. Kortom: de coach helpt de jongere het risicovolle eerste jaar door. Soms is dit geen gemakkelijke taak. Weet, wat er als coach van je verwacht wordt!
Van 2toDrive is heel goed een win-win situatie te maken. Het autorijden is de laatste 10 jaar heel erg veranderd. Als coach heb je natuurlijk al veel ervaring als automobilist opgedaan. Wél kunnen er in die jaren onhebbelijkheden in je rijstijl zijn geslopen, en heb je veranderingen in de regelgeving gemist. Probeer van elkaar te leren. In de auto moet geen één richtings-verkeer gaan ontstaan van coach naar beginnend bestuurder.