Theorie

Vóórdat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Je kunt theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Enkele maanden voordat je zestien wordt, kun je al een examendatum reserveren. Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig. Bij Rijschool Michel Bakker is het mogelijk de benodigde theorieboeken en cd-rom te lenen of te bestellen.

Hoe gaat het in zijn werk
Voor aanvang van het examen is het belangrijk dat je een half uur van te voren aanwezig bent. Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning). Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.
• 25 vragen over gevaarherkenning;
• 30 vragen over verkeersregels;
• 10 vragen over verkeersinzicht
Als je voor het theorie-examen slaagt ontvang je na afloop een uitslagformulier. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd bij het CBR.

Gevaarherkenning
De vragen over gevaarherkenning beantwoordt je door aan te geven wat je in bijvoorbeeld onderstaande situatie zou doen:

• Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
• Gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
• Of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).
Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen!

Verkeersregels
Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Jouw kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat er in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Meenemen bij deelname
Bij deelname aan het theorie-examen moet je de volgende documenten overhandigen: - Geldig identiteitsbewijs - Bevestiging reservering